حفاظت شده: ویدئوی جهش های بزرگ زیست عصر شنبه

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه در 8 ام آذر مربوط به مبحث جهش های بزرگ کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی جهش های کوچک ۱ آذر

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه در 1 آذر مربوط به مبحث جهش های کوچک کلیک کنید.

ادامه مطلب