حفاظت شده: ویدئو زیست دوازدهم عصر شنبه گفتار ۲فصل ۴

از این قسمت می توانید ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم در ۱۵ ام آذر مربوط به مبحث فصل ۴ را دریافت کنید.

ادامه مطلب