حفاظت شده: ویدئوی ژنتیک بیماری ۱۰ آبان

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس دوازدهم در ۱۰ ام آبان مربوط به مبحث ژنتیک بیماری ها کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی گروه خونی ۲۶ مهر

برای دریافت ویدئوهای ضبط شده ی زیست دوازدهم در ۲۶ ام مهر مربوط به مبحث گروه های خونی گزینه های زیر را کلیک کنید. ...

ادامه مطلب