حفاظت شده: ویدئوی دوازدهم شنبه ۱۷ آبان

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه ها در ۱۷ ام آبان مربوط به خاتمه ی فصل ۳ کلیک کنید.

ادامه مطلب