حفاظت شده: ویدئو زیست دوازدهم عصر شنبه گفتار ۲فصل ۴

از این قسمت می توانید ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم در ۱۵ ام آذر مربوط به مبحث فصل ۴ را دریافت کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی جهش های بزرگ زیست عصر شنبه

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه در 8 ام آذر مربوط به مبحث جهش های بزرگ کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی جهش های کوچک ۱ آذر

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه در 1 آذر مربوط به مبحث جهش های کوچک کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی دوازدهم شنبه ۱۷ آبان

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه ها در ۱۷ ام آبان مربوط به خاتمه ی فصل ۳ کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی ابتدای فصل ژنتیک

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس ۱۹ ام مهر مربوط به مبحث ابتدای فصل سوم زیست شناسی دوازدهم کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی ۱۹ مهر مربوط به مبحث تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها کلیک کنید.

ادامه مطلب