حفاظت شده: ویدئوی ژنتیک بیماری ۱۰ آبان

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس دوازدهم در ۱۰ ام آبان مربوط به مبحث ژنتیک بیماری ها کلیک کنید.

ادامه مطلب