گواهی نامه قبولی در آزمون

بسمه تعالی

%site_name%

%cert_title%

%first_name%%last_name% به شماره ملی %national_code% در آزمون “%test_title%” موفق به کسب رتبه “%rank%” شده اید.

با آرزوی موفقیت روز افزون

 

 

موسسه آموزش علمی بیو مصباح