حفاظت شده: ویدئوی جهش های بزرگ زیست عصر شنبه

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه در 8 ام آذر مربوط به مبحث جهش های بزرگ کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی جهش های کوچک ۱ آذر

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه در 1 آذر مربوط به مبحث جهش های کوچک کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی جلسه ۱۱ زیست پایه

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی جلسه ی ۱۱ کلاس زیست پایه در ۱۸ ام آبان مربوط به مبحث قلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی دوازدهم شنبه ۱۷ آبان

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس زیست دوازدهم عصر شنبه ها در ۱۷ ام آبان مربوط به خاتمه ی فصل ۳ کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی ژنتیک بیماری ۱۰ آبان

برای دریافت ویدئوی ضبط شده ی کلاس دوازدهم در ۱۰ ام آبان مربوط به مبحث ژنتیک بیماری ها کلیک کنید.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ویدئوی گروه خونی ۲۶ مهر

برای دریافت ویدئوهای ضبط شده ی زیست دوازدهم در ۲۶ ام مهر مربوط به مبحث گروه های خونی گزینه های زیر را کلیک کنید. ...

ادامه مطلب