قوانین گروه آموزشی مصباح
1- هرگونه کپی برداری و استفاده از سوالات و مطالب این سایت غیر قانونی بوده و از نظر شرعی مجاز نیست.
2- سیستم به گونه ای طراحی شده است که کاربر بتواند برای هر آزمون جداگانه و حتی بلافاصله قبل از آزمون هزینه را بپردازد . وبعد از پرداخت وامکان حضور در آزمون امکان انصراف و مسترد شدن هزینه وجود ندارد.
3- فایل هایی که بر روی صفحه اصلی سایت قرار داده می شود عمومی بوده و دانلود آنها رایگان است.