خونه دار و بچه دار سوالاتو بردار و بیااار

دهمی هااااااااا

یازدهمی هااااااااااا

نظام قدیمی هااااااااا

کنکوریاااااااااااااااا

همگی توجهههه توجههه

 

سوالاتون رو از غریبه ها نپرسین،سولاتون رو همینجا و درگوشی از ما بپرسید...

 
ما حواسمون به سوالای شما هست...